Konkurrencebetingelser

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

ALT PÅ SPIL konkurrence hos Salling Group A/S

KONKURRENCEBETINGELSER

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

I. Generelt 

 1. Disse konkurrencebetingelser gælder for konkurrencen, der afholdes i forbindelse med Salling Groups ALT PÅ SPIL loyalitetskampagne (herefter kaldet “Konkurrencen”) arrangeret af Salling Group med forretningssted på 

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

Danmark

CVR-nr.: 35954716

Salling Group A/S er ansvarlig for afholdelse af Konkurrencen.

Formålet med Konkurrencen er at promovere de produkter, der sælges under Salling Groups ALT PÅ SPIL kampagne. Konkurrencen løber fra fredag den 6. juli 2018 til og med søndag d. 14. oktober 2018 (“Konkurrenceperioden”). Der udloddes i alt 15 præmier i Konkurrencen. Se yderligere oplysninger om præmierne i afsnit IV af dette dokument.

 1. Deltagelse i Konkurrencen forudsætter, at deltageren går ind på guldmærker.dk og svarer rigtigt på et spørgsmål. Betingelser for loyalitetskampagnen kan findes på www.guldmærker.dk

II. Krav til deltagerne

 1. Kun personer med bopæl i DANMARK, og kun personer over 18 år med undtagelse af de nedenfor nævnte personer, kan deltage i Konkurrencen. 
 2. Følgende personer må ikke deltage: (a) ansatte i Salling Group A/S og deres familier og (b) enhver person, som på nogen måde er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne Konkurrence. 
 3. Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer deltageren disse konkurrencebetingelser.

III. Betingelser for deltagelse

 1. For at deltage i Konkurrencen i konkurrenceperioden skal Deltageren svarer rigtigt på et spørgsmål.
 2. Det er kun muligt at deltage i perioden fra den 06.07.2018 kl. 00:00 til den 14.10.2018 kl. 23:59:59. 
 3. Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 14.10.2018 kl. 23:59:59 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen. 
 4. Arrangøren forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

IV. Præmier

 1. Konkurrencen har 15 præmier i alt
  1. 2 x Spilpakke 1, som består af spillene Hint Rød, Plingo, Dobble, Triominos, Guess Who, My Little Pony, Nerf, Monopoly Deal
  2. 1 x Spilpakke 2, som består af spillene Stratego, Plingo, Othello, Triominos, Guess who, My little Pony, Nerf, Monopoly Deal
  3. 2 x Spilpakke 3, som består af spillene Tribola, Plingo, Othello, Triominos, Guess who, My little Pony, Nerf, Monopoly Deal
  4. 2 x Spilpakke 4, som består af spillene Stratego, Plingo, Othello, Happy salmon, Guess who, My little Pony, Nerf, Monopoly Deal
  5. 2 x Spilpakke 5, som består af spillene Hint Rød, Plingo, Dobble, Happy salmon, Guess who, My little Pony, Nerf, Monopoly Deal
  6. 1 x Spilpakke 6, som består af spillene Tribola, Plingo, Othello, Happy salmon, Guess who, My little Pony, Nerf, Monopoly Deal
  7. 2 x Spilpakke 7, som består af spillene Tribola, Plingo, Othello, Guess who, My little Pony, Nerf, Monopoly Deal
  8. 1 x Spilpakke 8, som består af spillene Stratego, Plingo, Triominos, Guess who, My little Pony, Nerf, Monopoly Deal
  9. 1 x Spilpakke 9, som består af spillene Hint Rød, Plingo, Dobble, Guess who, My little Pony, Nerf, Monopoly Deal
  10. 1 x Spilpakke 10, som består af spillene Stratego, Plingo, Tribola, Guess who, My little Pony, Nerf, Monopoly Deal
 2. Præmien kan ikke overdrages eller ombyttes til kontanter eller andre ydelser. 
 3. Præmierne udløser ikke skattepligt for vinderne, idet gevinstafgiften betales af Salling Group A/S.
 4. Præmien ikke er omfattet af reklamationsretten

V. Udvælgelse af vindere

 1. Der udtrækkes 1 vinder hver uge. Den første vinder trækkes i uge 28 og den sidste vinder trækkes i uge 42. 
 2. Vinderne trækkes vilkårligt, blandt de rigtige besvarelser på spørgsmålet. Vinderne kontaktes via e-mail inden for 2 uger efter præmieudtrækningen, og offentliggøres samtidig på www.guldmærker.dk. Hvis ikke vinderne svarer inden for 2 uger derefter, fortabes retten til præmien, og der trækkes en ny vinder. 
 3. Præmien sendes til vinderne, til den adresse, der er oplyst i forbindelse med deltagelse i konkurrencen
 4. Der findes 15 vindere.
 5. I tilfælde af, ALT PÅ SPIL kampagnen forlænges efter 11. oktober, vil sidste vinder stadig blive trukket 15. oktober

VI. Persondata

 1. Se detaljer om persondata og opbevaring af disse her 

VII. Afsluttende bestemmelser

 1. Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Arrangørens udtrykkelige skriftlige samtykke.
 2. Bilka, føtex og Salling forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Bilka, føtex eller Salling.
 3. Denne Konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn