hummel konkurrence hos Salling Group A/S

KONKURRENCEBETINGELSER

 

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

 

 1. Generelt
 1. Disse konkurrencebetingelser gælder for konkurrencen, der afholdes i forbindelse med Salling Groups hummel Loyalitetskampagne (herefter kaldet “Konkurrencen”).
 2. Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer deltageren disse konkurrencebetingelser.
 1. Konkurrencen er arrangeret af Salling Group med forretningssted på

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

Danmark

CVR-nr.: 35954716

Salling Group A/S er ansvarlig for afholdelse af Konkurrencen.

 1. Formålet med Konkurrencen er at promovere de produkter, der sælges under Salling Groups hummel kampagne.
 1. Konkurrencen løber fra fredag den 28 juni 2019 til og med torsdag den 17 oktober 2019.
 1. Der udloddes i alt 129 præmier i Konkurrencen. Se yderligere oplysninger om præmierne i afsnit IV af dette dokument
 2. Deltagelse i Konkurrencen forudsætter, at deltageren går ind på guldmærker.dk og svarer rigtigt på et spørgsmål, samt tilmelder sig nyhedsbrev.

II. Krav til deltagerne

 1. Kun personer med bopæl i DANMARK, og kun personer over 18 år med undtagelse af de nedenfor nævnte personer, kan deltage i Konkurrencen.
 2. Følgende personer må ikke deltage: (a) ansatte i Salling Group A/S og deres familier og (b) enhver person, som på nogen måde er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne Konkurrence.

III. Betingelser for deltagelse

 1. For at deltage i Konkurrencen skal Deltageren svare rigtigt på et spørgsmål.
 2. Deltagelse i konkurrencen er betinget af, at du samtidig tilmelder sig Salling Groups nyhedsbrev og dermed modtagelse af markedsføring
 3. Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 17.10.2019 kl. 23:59:59 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.
 4. Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

IV. Præmier

 1. Konkurrencen har 129 præmier i alt, bestående af 112 gavekort på 500 kr. og 17 gavekort på 5000 kr. til hummel.dk. Gavekort på 5000 kr., sendes som 2 gavekort á 2500 kr. Præmien, som er gyldig 12 måneder fra modtagelse.
 2. Præmierne kan ikke overdrages eller ombyttes til kontanter eller andre ydelser.
 3. Præmierne kan ikke kombineres med andre rabatkoder
 4. Præmierne skal anvendes på én gang og eventuelt resterende beløb kan ikke udbetales og ej heller overføres til ny gavekode
 5. Præmierne udløser ikke skattepligt for vinderne, idet gevinstafgiften betales af hummel.
 6. Præmierne er ikke omfattet af reklamationsretten, bytteretten eller returretten.

V. Udvælgelse af vindere

 1. Der udtrækkes 8 vindere for hver uge, 7 daglige vindere og én ugentlig vinder. De første vindere trækkes i uge 27 og den sidste vinder trækkes i uge 42.
 2. Vinderne trækkes vilkårligt blandt de rigtige besvarelser på spørgsmålet. Vinderne kontaktes via mail med gavekortet inden for 2 uger efter præmieudtrækningen og offentliggøres samtidig på www.guldmærker.dk.
 3. Præmien sendes til vinderne, til den adresse, der er oplyst i forbindelse med deltagelse i konkurrencen.

VI. Persondata

 1. Vi henviser til Privatlivspolitikken for Konkurrencen, som kan ses her.

VII. Afsluttende bestemmelser

 1. Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Arrangørens udtrykkelige skriftlige samtykke.
 2. Salling Group forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette, uden at deltageren kan rejse krav mod Salling Group.
 1. Konkurrencen er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.
 2. Salling Group er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.