Mini marked konkurrence hos Salling Group A/S

KONKURRENCEBETINGELSER

 

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

 

 1. Generelt
 1. Disse konkurrencebetingelser gælder for konkurrencen, der afholdes i forbindelse med Salling Groups Mini marked Loyalitetskampagne (herefter kaldet “Konkurrencen”).
 2. Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer deltageren disse konkurrencebetingelser.
 1. Konkurrencen er arrangeret af Salling Group med forretningssted på

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

Danmark

CVR-nr.: 35954716

Salling Group A/S er ansvarlig for afholdelse af Konkurrencen.

 1. Formålet med Konkurrencen er at promovere de produkter, der sælges under Salling Groups Mini marked kampagne.
 1. Konkurrencen løber fra fredag den 17. maj 2019 til og med torsdag d. 4. juli 2019.
 1. Der udloddes i alt 49 præmier i Konkurrencen. Se yderligere oplysninger om præmierne i afsnit IVaf dette dokument
 2. Deltagelse i Konkurrencen forudsætter, at deltageren går ind på guldmærker.dk og svarer rigtigt på et spørgsmål, samt tilmelder sig nyhedsbrev.
 3. II. Krav til deltagerne
 1. Kun personer med bopæl i DANMARK, og kun personer over 18 år med undtagelse af de nedenfor nævnte personer, kan deltage i Konkurrencen.
 2. Følgende personer må ikke deltage: (a) ansatte i Salling Group A/S og deres familier og (b) enhver person, som på nogen måde er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne Konkurrence.

III. Betingelser for deltagelse

 1. For at deltage i Konkurrencen skal Deltageren svare rigtigt på et spørgsmål.
 2. Deltagelse i konkurrencen er betinget af, at du samtidig tilmelder sig Salling Groups nyhedsbrev og dermed modtagelse af markedsføring
 3. Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 04.07.2019 kl. 23:59:59 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.
 4. Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.
 5. Præmier
 6. Konkurrencen har 49 præmier i alt, bestående gavekort på 2.000 kr. til Bilka & Føtex. Præmien er gyldig t.o.m. 1. maj 2021
 7. Præmierne kan ikke overdrages eller ombyttes til kontanter eller andre ydelser.
 8. Præmierne udløser ikke skattepligt for vinderne, idet gevinstafgiften betales af Salling Group.
 9. Præmierne er ikke omfattet af reklamationsretten.
 10. Udvælgelse af vindere
 11. Der udtrækkes 7 vindere for hver uge. De første vindere trækkes i uge 21 og den sidste vinder trækkes i uge 27.
 12. Vinderne trækkes vilkårligt blandt de rigtige besvarelser på spørgsmålet. Vinderne kontaktes via brev med gavekortet inden for 2 uger efter præmieudtrækningen og offentliggøres samtidig på www.guldmærker.dk.
 13. Præmien sendes til vinderne, til den adresse, der er oplyst i forbindelse med deltagelse i konkurrencen.
 14. Persondata
 15. Vi henviser til Privatlivspolitikken for Konkurrencen, som kan ses her.

VII. Afsluttende bestemmelser

 1. Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Arrangørens udtrykkelige skriftlige samtykke.
 1. Salling Group forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette, uden at deltageren kan rejse krav mod Salling Group.
 1. Konkurrencen er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.
 2. [Salling Group er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.]