LEGOLAND Castle ophold konkurrence hos Salling Group A/S

KONKURRENCEBETINGELSER

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

I. Generelt 

1. Disse konkurrencebetingelser gælder for konkurrencen, der afholdes i forbindelse med Salling Groups LEGO loyalitetskampagne (herefter kaldet “Konkurrencen”). Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer deltageren disse konkurrencebetingelser.

Konkurrencen er arrangeret af Salling Group med forretningssted på 

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

Danmark

CVR-nr.: 35954716

Salling Group A/S er ansvarlig for afholdelse af Konkurrencen. Konkurrencen afholdes i samarbejde med LEGOLAND ApS.

Formålet med Konkurrencen er at promovere de produkter, der sælges under Salling Groups ALT PÅ SPIL kampagne. Konkurrencen løber fra fredag den 8. februar 2019 til og med søndag d. 12. maj 2019. Der udloddes i alt 14 præmier i Konkurrencen. Se yderligere oplysninger om præmierne i afsnit IV af dette dokument.

 1. Deltagelse i Konkurrencen forudsætter, at deltageren går ind på guldmærker.dk og svarer rigtigt på et spørgsmål. Betingelser for loyalitetskampagnen kan findes på www.guldmærker.dk.

II. Krav til deltagerne

 1. Kun personer med bopæl i DANMARK, og kun personer over 18 år med undtagelse af de nedenfor nævnte personer, kan deltage i Konkurrencen. 
 2. Følgende personer må ikke deltage: (a) ansatte i Salling Group A/S og deres familier og (b) enhver person, som på nogen måde er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne Konkurrence. 

III. Betingelser for deltagelse

 1. For at deltage i Konkurrencen skal Deltageren svare rigtigt på et spørgsmål.
 2. Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 12.05.2019 kl. 23:59:59 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen. 
 3. Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra Konkurrencen.

IV. Præmier

 1. Konkurrencen har 14 præmier i alt, bestående af 1 overnatning for 2 voksne og 2 børn (3-12 år) i ’temaværelse’ inkl. morgenmad og 2 dages entré til LEGOLAND®. Værdi op til 4.916 kr. Præmien er gyldig i 2019 ex. juli måned.
 2. Præmierne kan ikke overdrages eller ombyttes til kontanter eller andre ydelser. 
 3. Præmierne udløser ikke skattepligt for vinderne, idet gevinstafgiften betales af Salling Group A/S.
 4. Præmierne er ikke omfattet af reklamationsretten.

V. Udvælgelse af vindere

 1. Der udtrækkes 1 vinder hver uge. Den første vinder trækkes i uge 7 og den sidste vinder trækkes i uge 20. 
 2. Vinderne trækkes vilkårligt blandt de rigtige besvarelser på spørgsmålet. Vinderne kontaktes via e-mail inden for 2 uger efter præmieudtrækningen og offentliggøres samtidig på www.guldmærker.dk. Hvis ikke vinderne svarer inden for 2 uger derefter, fortabes retten til præmien, og der trækkes en ny vinder. 
 3. Præmien sendes til vinderne, til den adresse, der er oplyst i forbindelse med deltagelse i konkurrencen

VI. Persondata

 1. Se detaljer om persondata og opbevaring af disse her. 

VII. Afsluttende bestemmelser

 1. Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Arrangørens udtrykkelige skriftlige samtykke.
 2. Salling Group forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette, uden at deltageren kan rejse krav mod Salling Group.
 3. Konkurrencen er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn