KitchenAid konkurrence hos Salling Group A/S

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

I. Generelt 

 1. Disse konkurrencebetingelser gælder for konkurrencen, der afholdes i forbindelse med Salling Groups KitchenAid Loyalitetskampagne (herefter kaldet “Konkurrencen”). 
 2. Ved deltagelse i Konkurrencen accepterer deltageren disse konkurrencebetingelser.
 3. Konkurrencen er arrangeret af Salling Group med forretningssted på 

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

Danmark

CVR-nr.: 35954716

Salling Group A/S er ansvarlig for afholdelse af Konkurrencen. 

 1. Formålet med Konkurrencen er at promovere de produkter, der sælges under Salling Groups KitchenAid kampagne. 
 2. Konkurrencen løber fra fredag den 14. august 2020 til og med torsdag den 5. november 2020. 
 3. Der udloddes i alt 12 præmier i Konkurrencen. Se yderligere oplysninger om præmierne i afsnit IV af dette dokument
 4. Deltagelse i Konkurrencen forudsætter, at deltageren går ind på guldmærker.dk og svarer rigtigt på et spørgsmål, samt tilmelder sig nyhedsbrevet.

II. Krav til deltagerne

 1. Kun personer med bopæl i Danmark, og kun personer over 18 år med undtagelse af de nedenfor nævnte personer, kan deltage i Konkurrencen.
 2. Følgende personer må ikke deltage: (a) ansatte i Salling Group A/S og deres familier og (b) enhver person, som på nogen måde er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne Konkurrence. 

III. Betingelser for deltagelse

 1. For at deltage i Konkurrencen skal Deltageren svare rigtigt på et spørgsmål.
 2. Deltagelse i konkurrencen er betinget af, at du samtidig tilmelder sig Salling Groups nyhedsbrev og dermed modtagelse af markedsføring
 3. Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang pr. uge, fra Konkurrencen.

IV. Præmier

 1. Konkurrencen har 12 præmier i alt, hver bestående af en sampak med 3 KitchenAid produkter – blender (5KSBL5651)

(1,75 liter, 550W, rustfrit stål), el-kedel (5KEKL2221) (1,25 liter i rustfrit stål) og brødrister (5KMTL5112). Samlet gevinstværdi på sampakken 3.400 kr.

 1. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser. 
 2. Præmierne er ikke omfattet af reklamationsretten, bytteretten eller returretten.

V. Udvælgelse af vindere

 1. Der udtrækkes 1 vinder hver uge. Den første vinder udtrækkes i uge 34. 
 2. Vinderne trækkes vilkårligt blandt de rigtige besvarelser på spørgsmålet. Vinderne kontaktes via mail, og modtager herefter præmien
 3. Præmieudtrækningen og offentliggøres samtidig på www.guldmærker.dk. 
 4. Præmien sendes til vinderne, til den adresse, der er oplyst i forbindelse med deltagelse i konkurrencen.

VI. Persondata

 1. Vi henviser til Privatlivspolitikken for Konkurrencen, som kan ses her. 

VII. Afsluttende bestemmelser

 1. Ingen dele af denne Konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Arrangørens udtrykkelige skriftlige samtykke.
 2. Salling Group forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette, uden at deltageren kan rejse krav mod Salling Group.
 3. Konkurrencen er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.